Juridische informatie

Deze website is eigendom van GrandSoissons Agglomération,

De directeur van de publicatie van de website is de heer Jean-Marie Carré, voorzitter van GrandSoissons Agglomération.

 

Contacteer de VVV van GrandSoissons:

GrandSoissons Tourist Office

16, Place Fernand Marquigny

02200 Soissons

Tel: 03 23 53 17 37

Mel: officedetourisme@agglo-soissonnais.com

 

De foto’s op de site zijn niet vrij van auteursrechten.

 

De site wordt geproduceerd en gehost door het bedrijf RACCOURCI gevestigd in La Rochelle:

RACCOURCI Agence Web
18 boulevard Lyautey
F-17000 LA ROCHELLE
Tel: 05 46 28 17 17
www.raccourci.fr

1. TECHNISCHE INFORMATIE

De gebruiker van deze site erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken en dat hij/zij heeft gecontroleerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt.
De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat deze site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, moeilijkheden in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen.
Om onderhoudsredenen kan L’Office de Tourisme du GrandSoissons de site onderbreken en zal zich inspannen om de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
L’Office de Tourisme du GrandSoissons stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site.

 

2. DATA PROTECTION AND FREEDOMS ACT

De gebruiker wordt er overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 van op de hoogte gebracht dat de facultatieve informatie die hij/zij desgewenst door het beantwoorden van de formulieren op de site meedeelt, wordt gebruikt om zijn/haar verzoek te beantwoorden en bestemd is voor het Office de Tourisme du GrandSoissons, dat verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, voor administratieve en commerciële beheersdoeleinden en, tenzij hij/zij zich verzet, voor andere bedrijven van de groep of voor partnerbedrijven van het Office de Tourisme du GrandSoissons.
De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij/zij het recht heeft alle hem/haar betreffende persoonsgegevens in te zien en te corrigeren door te schrijven naar het Office de Tourisme du GrandSoissons.

3. EIGENDOM, COPYRIGHT

De algemene structuur, evenals de software, teksten, geanimeerde of niet-geanimeerde beelden, know-how, en alle andere elementen die deel uitmaken van de site zijn het exclusieve eigendom van het Office de Tourisme du GrandSoissons.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk middel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Office de Tourisme du Grand-Soissons is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Hetzelfde geldt voor de databases op de website, die beschermd worden door de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases omzet, en waarvan het Office de Tourisme du GrandSoissons de producent is.
Elke gebruiker of bezoeker van de website mag geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Office de Tourisme du GrandSoissons.

Sluiten